skolesvømmen 2021-2022

veien mot svømmedyktighet

Portalen svømmedyktig.no

Svømmedyktig.no er en nettside for deg som underviser i svømming og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring. På Svømmedyktig vil du finne aktiviteter som støtter opp under kompetansemålene etter 4.-, 7.- og

Les mer her ››

Mangelfull svømmeudervisning på skolen? Se hva Barneombudet skriver om dette

På Barneombudets hjemmeside finner du informasjon om svømmeundervisningen i skolen – og hva du kan gjøre om du ikke får den undervisningen du mener du har krav på. Her kan du sende inn spørsmål til Barneombudet og de har også laget

Les mer her ››

Har skolen din registrert inn resultater?

Skolesvømmen har pågått gjenom hele skoleåret og om skolen din ikke allerede har lagt inn resultatene – er 9. mai siste frist for å registrere resultatene fra året som har gått. Kort om Skolesvømmen Er en uhøytidelig test/konkurranse blant barne-

Les mer her ››